Od kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące otrzymywania świadczeń emerytalnych i rentowych, które wprowadzają wymóg okazania dowodu osobistego przy przekazywaniu tych świadczeń przez listonoszy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które preferują tradycyjną formę odbioru świadczeń od listonosza.


Wprowadzenie tych przepisów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych oraz zapobieżenie sytuacjom, w których pieniądze trafiają w niepowołane ręce. Nowa ustawa stanowi, że listonosz jest zobowiązany do potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej emeryturę lub rentę poprzez sprawdzenie jej dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty, informuje Super Express.


W przypadku braku okazania dowodu osobistego, listonosz może odmówić przekazania świadczenia, co dotyczy zarówno emerytur, jak i trzynastki wypłacanej w kwietniu. Jednak istnieje wyjątek, gdy nadawcą świadczenia jest jednostka sektora finansów publicznych, a odbiorca jest znany listonoszowi. W takim przypadku przekazanie świadczenia może nastąpić bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości.


Przyjęcie tych zmian wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz uniknięcie nadużyć w obszarze emerytur i rent. Dlatego też posiadanie i okazywanie ważnego dowodu osobistego staje się koniecznością dla osób odbierających świadczenia emerytalne i rentowe od listonoszy.


To też może cię zainteresować: Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę. Pokazała więcej niż chciała. Twarz Laury ujawniona

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: GIS ostrzega przed pewnym produktem spożywczym. Sieć sklepów zdecydowała o wycofaniu popularnych chipsów. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia